Ohjaus- ja näyttötekniikka, tietoliikenne

Teollinen internet

Toimitamme etäyhteysjärjestelmiä huoltoyhteyksiin ja tiedonkeruusovelluksiin, protokollanmuuntimia ja operointipaneeleita automaatiolaitteiden yhteensovitukseen sekä informaationäyttöjä ulko- ja sisäkäyttöön kenttäväyläliitynnöillä.