Virtauskalibraattorit

MesaLabs Bios DryCal® primäärikalibraattorit kaasunvirtauksille 0,5 sccm ... 1500 lpm.

Kalibraattorit eivät sisällä lainkaan elohopeaa. Niiden tarkkuus on jopa parempi ja toiminta luotettavampaa kuin elohopeaa sisältävien edellisen sukupolven mäntäkalibraattoreiden.

MesaLabsilla on oma akkreditoitu kalibrointilaboratorio, voimassaoleva pätevyysalue 0.08% National Voluntary Laboratory Accreditation Program –NVLAP ja National Institute of Standards and Technology - NIST

Kalibraattoreita on kolme sarjaa: Defender, Definer ja MetLab.


Virtauskalibraattorit teollisuuden ja laboratorioiden näytteenottopumppujen kalibrointiin.

Virtauskalibraattori laboratorio- ja kenttävirtausmittareiden kalibrointiin. Vaativiin teollisuuden ja ympäristön sovelluksiin.

Met Lab 1500 - suurille virtauksille, virtausalue 15 - 1500 slpm

Met Lab sarjan ML-800 virtauskalibraattori täyttää laboratorioiden ja teollisuusprosessien tiukimmatkin vaatimukset.