Nesteiden pinnanvalvonta

Toimitamme laitteita 
  • Nesteiden jatkuvaan pinnanmittaukseen
  • Pintakytkimiä nesteiden pinnan hälytyksiin ja ohjaukseen

Nesteiden jatkuvaan pinnanmittaukseen
Laaja valikoima sekä teollisuus- että laivakäyttöön.

Voimalaitosten kattiloiden lieriöiden pinnanvalvontaan.
Hydrastep-laitteisto sopii myös muihin kohteisiin, joissa on korkea paine ja lämpötila.

Nesteiden jatkuvaan pinnamittaukseen
Vankkatekoinen magneettivälitteinen Brooks-pinnanosoitin on luotettava jatkuvatoimiseen nesteiden pinnan mittaamiseen.

Nesteiden jatkuvaan pinnanmittaukseen
FineTekin magnetostriktiiviset pintalähettimet ovat tarkkoja ja luotettavia pinnan ja myös kahden nesteen rajapinnan mittaukseen.

Rosemount mikroaaltotutkia käytetään nesteen pinnankorkeuden mittauksiin ja hälytyksiin säiliöissä.

Nesteiden pinnankorkeuden mittauksiin ja hälytyksiin säiliöissä

Nesteiden pintakytkimet

Uimurikytkimiä käytetään nestepinnanohjauksiin tai hälytyksiin.

Nesteiden pintakytkimet
Ultraäänipintakytkimiä käytetään nesteen pinnankorkeuden hälytyksiin ja ohjauksiin säiliöissä ja altaissa.

Nesteiden jatkuvaan pinnanmittaukseen
Rosemountin ultraäänipintalähettimiä käytetään nesteen pinnankorkeuden mittauksiin, hälytyksiin säiliöissä ja altaissa sekä virtausmittauksiin avokanavissa.

Nesteiden pintakytkimet
Rosemount värähtelykytkimiä käytetään nesteiden pinnan hälytyksiin ja ohjaukseen siiloissa ja altaissa