Kiinteiden aineiden pinnanvalvonta


Kalvokytkimiä käytetään kiinteiden aineiden pinnan hälytyksiin ja ohjaukseen siiloissa ja säiliöissä sekä ruuhkautumisen vartijana syöttöruuvien ja kuljettimien yhteydessä.

3D skanneri irtoaineiden pinnankorkeuden ja tilavuuden mittauksiin sekä 3D visualisointiin siiloissa ja avoimissa tiloissa.

Siipikytkimiä käytetään kiinteiden aineiden pinnanvalvontaan ja ohjaukseen siiloissa ja säiliöissä sekä ruuhkautumisen vartijana kuljettimien yhteydessä.

Vaijeriluotaimia käytetään irtoaineiden pinnankorkeuden mittauksiin ja hälytyksiin siiloissa.

Kytkimiä käytetään kiinteiden aineiden pinnan hälytyksiin ja ohjaukseen siiloissa ja säiliöissä sekä ruuhkautumisen vartijana syöttöruuvien ja kuljettimien yhteydessä.