Paineen mittaus ja säätö


Paine ja paine-eron mittaukset

Paineen mittaus on toiseksi yleisin mittaus teollisuudessa lämpötilan jälkeen. Paineen mittauksilla on mahdollista mitata myös esim. pinnankorkeutta, virtausta tai tiheyttä.

Paineen mittauksen yleisimmät mittayksiköt

 • Bar
 • mBar
 • Pascal
 • kPa

Paineen mittaustapoja

 • Gauge-mittaus: painetta mitataan yleensä suhteellisena mittauksena, jossa painetta mitataan suhteessa ilmanpaineeseen
 • Absoluuttimittaus: mittauksen vertailupaine on tyhjiö
 • Paine-eromittaus: painetta verrataan johonkin toiseeen paineeseen
Paineen mittaustapoja
Gauge-mittaus Absoluuttimittaus
Paine-eromittaus
Painetta mitataan yleensä suhteellisena mittauksena, jossa painetta mitataan suhteessa ilmanpaineeseen Mittauksen vertailupaine on tyhjiö Painetta verrataan   johonkin toiseeen paineeseen

 

Anturit

 • Useita eri tyyppisiä tuntoelimiä
 • Valittaessa paineen mittausta on pyrittävä valitsemaan painealueeltaan sopiva anturi.
 • Huomioon on myös otettava lämpötila ja mahdollisesti mitattavan aineen ominaisuudet, kuten sakkautuminen ja agressiivisuus.

Painelähettimet

 • Ohjelmoitavat anturit ovat tyypillisesti monipuolisempia käyttöalueeltaan
 • Kiinteän alueen anturit ovat hinnaltaan edullisempia

 Lähtöviestit

 • mA on tyypillisin lähtöviesti
 • Väylätekniikka on käytössä uusissa anturityypeissä
 • Yleisimmät teollisuudessa käytetyt standardit: Fieldbus Foundation ja Profibus

 


 

Paineen säätäminen

Monilla teollisuuden aloilla käytetään prosesseissa paineellisia ja/tai alipaineisia järjestelmiä. Tasaisen virtauksen saavuttamiseksi on huolehdittava, että tulopaine pysyy tasaisena - on sitten kyseessä kaasu tai neste.

Paineenalentimet

 • Näyttävät lähes samanlaisilta, vaikkakin toiminta ja etenkin toimintatarkkuus vaihtelee paljon
 • Valintaa tehtäessä on tärkeää tietää, mitä säätimelta vaaditaan ja minkälaiseen käyttöön se valitaan
 • Rungon materiaali valitaan käytettävän väliaineen ja sovelluksen mukaan (AISI 316, messinki, alumiini tms.) kuin myös tiivisteiden materiaali (viton, nitriili, teflon jne.)

Yllä mainittujen lisäksi säätimen toiminnan kannalta seuraavat valinnat ovat merkittäviä

 Säätövoima

 • Tapa, jolla säätö tehdään: jousikuormitteinen, pilottiohjattu tai toimilaitteellinen

Anturiosan tyyppi

 • Tapa, jolla painetta tunnistetaan: kalvo, mäntä tai palje

Yhteenveto paineensäätimen valinnasta

 • Tarkkaan säätöön toimilaitteellinen säädin
 • Alhaisille paineille kalvomallinen
 • Korkeille paineille mäntämallinen