Paine

Paineen mittaus on toiseksi yleisin mittaus teollisuudessa lämpötilan jälkeen. Paineen mittauksilla on mahdollista mitata myös esimerkiksi pinnankorkeutta, virtausta tai tiheyttä.

Lue lisää paineen mittauksesta ja säädöstä.


Turckin PS500-sarjan painelähettimet tuovat näkyvyyttä ja tarkkuutta paineen mittaukseen.

Marsh Belloframin paikallisia painemittareita voidaan käyttää myös painelähettimien kanssa rinnan asennettuina.

Oli kyseessä kaasu tai neste on esim. tasaisen virtauksen saavuttamiseksi huolehdittava, että tulopaine pysyy tasaisena.

Instrumentoinnin pika- ja putkiliittimet, sulku- ja säätöventtilit sekä varoventtiilit.