Lineaarianturit ja lasermittarit


Kolmiomittauslaserantureita käytetään kappaleen paikan tarkkaan tunnistukseen tai etäisyyden mittaukseen.

Nykyisellä lasertekniikalla voidaan toteuttaa jopa 800 metrin mittauksia.

Kapealla rakenteella varustetulla lineaarianturilla säästetään tilaa hydraulisylinterin liikettä mitattaessa.

Polypropyleenillä pinnoitettu lineaarianturi esimerkiksi elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Kykenee mittaamaan syövyttävissä olosuhteissa.

Magnetostriktiivinen mittaustapa on hyvin luotettava ja tarkka, ja sitä voidaan soveltaa hyvin laajasti lineaarisiin mittaustarpeisiin, aina muutaman metrin liikematkoihin asti.

Lineaarinen mittaus vaijerivetoantureilla perustuu pyöriväliikkeisen anturin kytkentään, ns. vaijerivetolaitteeseen.

Erityistä mittatarkkuutta vaativien kohteiden anturit, joissa toiminta perustuu erikoiskoodatun mittaliuskan optiseen lukuun.

Kosketuksettomiin mitttauksiin lyhyellä tai pitkällä matkalla.

Pitkän matkan kosketuksettomaan mittaukseen. Lukupään ja magneettinauhan välinen etäisyys kymmeniä millimetrejä.