Absoluuttianturit

Absoluuttiantureiden sisäinen toimintatapa on joko optinen tai magneettinen. Yksikierroksinen malli on yleinen kulmamittauskohteissa ja monikierrosmalli käy pitkänkin matkan tarkkaan mittaukseen.


Perinteisiä absoluuttiantureita on saatavana laaja valikoima eri runkokoolla, asennustavoilla ja liitynnöillä käyttökohteen mukaan.

Erityisiä olosuhteita ovat esim. räjähdysvaaralliset tilat, elintarvikehygieeniset alueet, mekaanisesti erityisen vaikeat sijainnit, suolasumulle altistuvat alueet ja turvaluokitusta vaativat alueet.